LUMPIJEVA  DRUŽINA

OCE  SMOKY

Smoky je uvoženi Nemec, ki nima rodovnika, saj je potomec divje ulovljenega Maine-Coona in pasemske samičke.MAMICA 
BONNY

Samička Bonny je potomka rodovniških Maine-Coonov iz Slovenije.